Informatie

DISCLAIMER

JD PROFITOOLS Gereedschappen besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar websites. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. JD PROFITOOLS Gereedschappen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie.


Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van JD PROFITOOLS Gereedschappen. Graag uw verzoeken richten aan info@brimi.nl


Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Catapult24, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.


E-mail

U kunt ons onder meer bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.


Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Catapult24 geen zeggenschap heeft. Catapult24 geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.


Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.